DETAIL

Madona broumovská

číslo: BR.VV/09
typ: sloup se sochou
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-15
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX

Mariánský sloup stojí ve vsi před stavením, k němuž náleží. Jedná se o druhotné osazení sochy Panny Marie s dítětem Ježíšem v náručí neobvykle z červeného pískovce (oba s korunkou na hlavě) na nezdobeném sloupu. Hlavice sloupu je prasklá. Nápisy na podstavci jsou špatně čitelné, nesou především modlitbu k Panně Marii a informaci o renovaci Karlem a Jenovefou Kahlerovými roku 1878.


Další fotografie

Creative Commons License