DETAIL

Křížek s nikou bez hlavy

číslo: BR.VV/08
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-16
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX - Hziar, Jeff

Nepřehlédnutelný barokní pískovcový kříž se nachází ve vsi u silnice obklopený vzrostlými kaštany. Nechali jej postavit Franz a Jenovefa Pohlovi roku 1885. Zadní deska nese záznamy i o dvou renovacích v první čtvrtině 20. století. Ke kříži vedou v současné době rozvalené schůdky se zbytky kovového ohrazení a pískovcových sloupků. Do tří částí rozdělený podstavec nese nápis: Ježíš vzal na sebe utrpení, aby nesl bolesti našich blažených cest (překlad). Nad tímto podstavcem se po každé straně zdvihá sloupek se zdobenou hlavicí, mezi nimi v nice vidíme reliéf sv. Františka s chybějící hlavou. Bohatě zdobená římsa nese kříž s Ukřižovaným a původně i tři postavy pod křížem (dnes jen dvě).


Další fotografie

Creative Commons License