DETAIL

Kříž na rozhraní

číslo: BR.VV/10
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-21
poslední revize: Revize dne 26.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX - S. Vondrová

Monumentální barokní pískovcový kříž stojí na rozhraní lesa a louky. Postaven byl 28. června 1787, zřejmě majetným donátorem. Latinské i německé nápisy ve většině případů ukrývají dataci, to u mnohých křížů nenajdeme. Reliéf v úrovni očí znázorňuje Pannu Marii, po stranách jsou nástroje umučení. Přední strana nese nápis: Vy budete umyti Ježíšovo krví (překlad), zezadu připomenuta renovace Barbarou Kahlerovou roku 1852. Vše je zakončeno křížem s Ukřižovaným. Zpracováním, monumentalitou i četností detailů výzdoby se jedná o jeden z nejhonosnějších obejktů svého druhu na Broumovsku vůbec. Souvisí s bohatstvím statků ve Velké Vsi, ke kterým ale změnami v krajině ztratil původní vazbu. O to více bije do očí jeho zdevastování, uražené časti i zanedbané okolní prostranství. Zasloužil by obnovu a ochranu.


Další fotografie

Creative Commons License