DETAIL

Sloup se reliefem

číslo: BR.VV/07
typ: sloup s reliéfem
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2000-08-16
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: INEX - Itziar, Jeff

Sloup původně s reliéfem Nejsv. Trojice na vrcholu stojí na malém návrší mezi silnicí a stavením. Kvádrový podstavec nese zmínku o renovaci této „kaple“ provedené roku 1922 manželi Josephem a Annou Rosenbergovými. Kromě toho je zde znázorněn reliéf Beránka s kalichem a praporcem, pod nímž jsou v plamenech vidět lidské obličeje (zatracení). Sloup dnes nese zakončení s reliéfem sv. Rodiny (?). Sloup vykazuje známky poškození, je silně nakloněn a mnohé části by potřebovaly zpevnit.


Další fotografie

Creative Commons License