DETAIL

Ukřižování s reliéfem sv. Jiří

číslo: BR.VV/03
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 26.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: Zuzana Kubíčková, Šárka Vlachová

Velkolepě provedený kříž se nachází ve vsi přímo u silnice. Roku 1866 jej nechali postavit Georg a Jenovefa Kahlerovi. Vstupuje se k němu po šesti širokých schodech lemovaných pískovcovými sloupky, nesoucí dříve další plastiky světců a andělů (dnes ukradeno). Podnož nese citát ze Starého zákona upomínajícího na proroctví Kristovy vykupitelské oběti (Iz 53,4f.), podstavec, doplněný po stranách dvěma sloupy, je zdoben nepřehlédnutelným reliéfem sv. Jiří bojujícího s drakem. Nad vším se tyčí kříž s Ukřižovaným, u paty kříže vidíme tři postavy: Pannu Marii, Marii Magdalskou a sv. Jana. Celý kříž je v dobrém stavu, chybí pouze kovový plůtek (a lucerna, jako u většiny).


Další fotografie

Creative Commons License