DETAIL

Kříž v šípkových keřích

číslo: BR.VV/02
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Foto MP 12-04
skupina: Hedvika a Veronika Svěrákovy

Robustní neogotický pískovcový kříž stojí na zdálky viditelném místě při cestě mezi Broumovem a Šonovem. Roku 1878 jej nechali vystavět Anton a Theresia Scholzovi, jejich potomci provedli ve 20. letech 20. století renovaci. Podstavec s reliéfem Panny Marie je zakončen cimbuřím. Z něho vyrůstá kříž nesoucí tělo Krista. Kříž v podobě otesaného kmene odkazuje na strom života, reliéf hroznů a klasů v kalichu u jeho paty na Poslední večeři.


Další fotografie

Creative Commons License