DETAIL

U kopečku - kříž s plastikami

číslo: BR.VV/04
typ: křížek nekompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 26.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková.
skupina: Zuzana Kubíčková, Šárka Vlachová

Historizující kříž postavili „z vděčnosti“ roku 1926 Hugo a Berta Watzel zřejmě u svého stavení nebo na místě nějak spjatém s událostí, na niž odkazují. Po stranách vydutý podstavec nese nápis: Kam vedou cesty člověka na zemi, blažený, kdo vzhlíží k věčnosti (překlad). Pískovcový kříž se nedochoval, sochy umístěné u jeho paty (snad Kristus loučící se se svojí matkou Pannou Marií) byly zřejmě umístěné druhotně, jsou očividně starší.


Další fotografie

Creative Commons License