DETAIL

Kříž pana Honzátka

číslo: BR.VV/17
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Velká Ves
datum katalogizace: 2004-04-27 - pouze foto, nutno dokumentovat
poslední revize:
skupina:

Barokní kříž u cesty byl znovuobjeven a opraven roku 2001. Postaven byl o necelých dvě stě letdříve roku 1823, iniciály B. P. ukazují na iniciátora stavby. Základnu tvoří imitace kamenů, reliéfy je zdobena celá přední strana podstavce. Křížek na vrcholu je kovový, nově osazený. Vysvěcen při májovém procesí v roce 2001.


Další fotografie

Creative Commons License