Výuka hudby

IX. seminář waldorfské pedagogiky v Praze
(kurz Přemysl Pitter)


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
  29. 9. - 1. 10. 2017
  Stručná rekapitulace obsahu vyučování
 • zavedení kánonů Dobrý den, Radostně zpívej, Vítáme tě, krásné ráno a Gloria tibi, Domimine
 • zavedení a zažití pojmu takt, doba a rytmus
 • doprovod kánonů rytmizací na vlastním těle a kombinace jednotlivých poznaných elementů
 • zpívání v tónové řadě g - d
 • dvouhlasý zpěv s doprovodem kapely ze zpěvníku Písničky o jablíčkách


   Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv nově zavedenných kánonů
 • procvičít střídání taktu - dob a rytmu na podkladě jakékoliv písně
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny (jakékoliv - přezkoušíme)

  • K dispozici jsou některé potřebné materiály:

  Kánony, lidové a další písničky z jednotlivých zpěvníků známých ze seminářů naleznete v případě potřeby v přehledu další notové produkce Collegia.  Pro individuální konzultace nebo komorní hru menších ansámblů nabízím pravidelný čas v sobotu od 14 do 14,55 v eurytmickém sále - vždy po předchozí domluvě.


  Pro usnadnění nácviku a opakování jednotlivých vokálních hlasů jsou na stránce pátečního sborového zpívání připraveny potřebné notové materiály opatřené zpravidla i zvukovým záznamem jednotlivých hlasů.


   Pokročilejší instrumentalisté (Klub sólistů)

  Pro nejbližší setkání je opakovaně připraveno Rondeau - pěkná volná část z Bachovy orchestrální Suity h-moll. Party jsou k dispozici níže, Jana to tentokráte nebude mít úplně snadné.

  Společný nácvik na toto vystoupení je v sobotu v čase od 19,30 do 19,55 v eurytmickém sále.


   Cvičení a metodický materiál

  Název

  Partitura Pdf

  Písničky připravené k harmonizaci

  Písničky na pět tónů s ukázkovou harmonizací

  Rytmické rondo

  Melodické rondo

  Motiv a elementární práce s ním

  Tvorba závětí k danému předvětí

  Tvorba předvětí k danému závětí

  Formální členění písně

  Lidové písně na pět tónů - od tónu G1

  Lidové písně na pět tónů (C1 - G2)

  Texty k rytmickým a melodickým cvičením

  Hrátky s rytmem I

  Hrátky s rytmem II

  Hrátky s rytmem III

  Hrátky s rytmem IV

  Partnerské konstelace

  Rodinné konstelace   Skladby pro Klub sólistů

  Název

  Partitura

  Partitura s transpozicí pro jiné nástroje n. party

  Johann Sebastian Bach - Rondeau ze Suity h-moll

  Partitura

  I. hlas

  2. hlas

  3, hlas

  Bas

  Marc-Antoine Charpentier - Preludium z Te Deum

  Partitura

  Discant (sopránová zobcová flétna)

  flétna

  Housle 1

  housle 2

  violoncello

  Arcangelo Corelli - Pastorale z Concerta grossa 6/8

  flétna, housle 1

  flétna, housle 2

  flétna, housle 3

  violoncello

  Michael Praetorius - Ballet

  Michael Praetorius - Bransle double

  altová flétna

  Johann Caspar Ferdimnand Fischer - Menuett

  altová flétna

  housle, klarinet

  Anonym (1530) - Gagliarda "La rocha el fuso"

  Formální členění lidové písně

  hr class="cleaner">  


   Skladby pro Klub sólistů

  Název

  Partitura

  Partitura s transpozicí pro jiné nástroje

  Sborník renesančních skladeb

  Erasmus Widmann - Tanec 16

  Henry Purcell - Hornpipe

  Johann Caspar Ferdimnand Fischer - Menuett

  Giaccomo Gastoldi - L'innamorato

  Marc - Antoine Charpentier - Preludium z Te Deum  Další materiály budou průběžně přidávány.

  Případné náměty, nalezené nedostatky nebo chyby sdělte prosím správci.

   
  Program ke stažení Pdf souborů:
  Creative Commons License