Hudba - W. seminář Praha

IX. seminář waldorfské pedagogiky v Praze
(kurz Přemysl Pitter)


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
  22. - 24. 2. 2019
  Stručná rekapitulace obsahu vyučování
 • zavedení kánonů Non nobis Domine, Alleluia I a II z Kánonické knihy II
 • hudební motiv a způsoby jeho využití v kompozici vlastních písniček
 • procvičení a zažití krátkých předvětí a závětí ve flétnové hře a zpěvu s využitím motivické práce
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně Pavana (op.) a Cum decore ze sborníku Teď proměnami hlasu I


   Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • tvorba a zápis jedné vlastní písně, nejlépe na zveršovaný text některého vybraného obrazu z legend, s využitím motivické práce v předvětí a závětí; pokročilejší se již mohou pokusit i o mírně složitější písňovou formu
 • zkoušet analyzovat po stránce motivické jakoukoliv písničku, se kterou přijdete v mezičase do styku
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny
 • texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • sborníky Zpívejte Pánu píseň novou, Hudební praktikum I a II, Teď proměnami hlasu I, Kánonická kniha II, Nejsnadnější intrády a tanečky
 • vypracovaný domácí úkol

  • Archiv obsahů studia a doporučení k domácí přípravě

  V případě, že jste se nemohli opakovaně zúčastnit, naleznete potřebné dřívější přehledy našeho hudebního snažení od roku 2019 zde.


   K dispozici jsou některé potřebné materiály:

  Kánony, lidové a další písničky z jednotlivých zpěvníků známých ze seminářů naleznete v případě potřeby v přehledu další notové produkce Collegia.


   Písně, cvičení a metodický materiál

  Název

  Partitura Pdf

  Krček - Slunce je štítem Michaela

  Michna - O Svatém Václavu

  Texty k rytmickým a melodickým cvičením

  Hudební praktikum I

  Hudební praktikum II

  Teď proměnami hlasu I

  Kánonická kniha II

  Nejsnadnější intrády a tanečky z 16. a 17. století


  Pro individuální konzultace nabízím pravidelný čas v sobotu od 14,30 do 14,55 v eurytmickém sále - vždy po předchozí domluvě.


   Pokročilejší instrumentalisté (Klub sólistů - kapela)

  Hudba před přednáškou nemusí být výhradně v rukou "maestra di capela" Mojmíra Poláčka. Šikovným instrumentalistům, pozvolna se kupícím v nedělní kapele, nabízím možnost domácí přípravy a společného uvedení tří skladeb na str. 8 a 9 ze sborníku Intrády a tance I (viz níže).

  Hráči druhé sopránové flétny (part je snadnější, než 1 hlas) najdou svoji potravu v partituře "smyčce" v hlasu označeném II

  Společný nácvik "hudebních hujerů" na toto vystoupení je vždy v sobotu v čase od 19,30 do 19,55 v eurytmickém sále.

   Skladby pro Klub sólistů

  Název

  Partitura

  Partitura s transpozicí pro jiné nástroje n. party

  Intrády a tance I

  flétny

  smyčce

  Další materiály budou průběžně přidávány.

  Případné náměty, nalezené nedostatky nebo chyby sdělte prosím správci.

   
  Program ke stažení Pdf souborů:

  Creative Commons License