Výuka hudby

IX. seminář waldorfské pedagogiky v Praze
(kurz Přemysl Pitter)


V čem jsme pokročili v hudebním vzdělávání
  13. - 15. 4. 2018
  Stručná rekapitulace obsahu vyučování
 • zavedení kánonů Surrexit Dominus Vere a Jubilate coeli (Kánonická kniha I)
 • procvičení rytmizace říkadel podle notového zápisu zápisu (Hudební praktikum str.16, 17, 20, 21)
 • procvičení stávajcíh tónů zobcové flétně a zavedení nového tónu C1
 • hra na flétnu písniček na 5 tónů
 • zpěv jarních písniček s doprovodem kapely ze zpěvníku Zelenej se doubečku


   Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv nově zavedenných kánonů a písniček ze zpěvníku Zelenej se doubečku
 • důkladné zažití a vzájemné procvičení nových tónů E - D, C1 na flétně
 • hra na flétnu a zpěv písniček na 2 - 5 tónů (viz Hudební praktikum I)
 • procvičení četby rytmického zápisu textu - viz Hudební praktikum I, )
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny
 • texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • Hudební praktikum I

  • K dispozici jsou některé potřebné materiály:

  Kánony, lidové a další písničky z jednotlivých zpěvníků známých ze seminářů naleznete v případě potřeby v přehledu další notové produkce Collegia.


   Cvičení a metodický materiál

  Název

  Partitura Pdf

  Texty k rytmickým a melodickým cvičením

  Hudební praktikum I

  Hrátky s rytmem 2

  Hrátky s rytmem 4

  Hrátky s rytmem 5


  Pro individuální konzultace nabízím pravidelný čas v sobotu od 14,30 do 14,55 v eurytmickém sále - vždy po předchozí domluvě.


   Pokročilejší instrumentalisté (Klub sólistů - kapela)

  Hudba před přednáškou nemusí být výhradně v rukou "maestra di capela" Mojmíra Poláčka. Šikovným instrumentalistům, pozvolna se kupícím v nedělní kapele, nabízím možnost domácí přípravy a společného uvedení některé snadné skladby - str. 17 - 19 ze sborníku Intrády a tance I (viz níže).

  Společný nácvik "hudebních hujerů" na toto vystoupení je vždy v sobotu v čase od 19,00 do 19,25 v eurytmickém sále.
  Na neděli si mohou členové kapely přichystat písničky ze zpěvníku Zelenej se doubečku, ze kterého se bude zpívat v nedělní hudbě v plénu.

  Jedná se o další jarní a dosud nestudované jarní písně, které budou předmětem našeho zájmu v dubnu.

   Skladby pro Klub sólistů

  Název

  Partitura

  Partitura s transpozicí pro jiné nástroje n. party

  Intrády a tance I

  flétny

  smyčce

  Další materiály budou průběžně přidávány.

  Případné náměty, nalezené nedostatky nebo chyby sdělte prosím správci.

   
  Program ke stažení Pdf souborů:
  Pro usnadnění nácviku a opakování jednotlivých vokálních hlasů jsou na stránce pátečního sborového zpívání připraveny potřebné notové materiály opatřené zpravidla i zvukovým záznamem jednotlivých hlasů.

   Cvičení a metodický materiál

  Název

  Partitura Pdf

  Písničky připravené k harmonizaci

  Písničky na pět tónů s ukázkovou harmonizací

  Rytmické rondo

  Melodické rondo

  Motiv a elementární práce s ním

  Tvorba závětí k danému předvětí

  Tvorba předvětí k danému závětí

  Formální členění písně

  Lidové písně na pět tónů - od tónu G1

  Lidové písně na pět tónů (C1 - G2)

  Texty k rytmickým a melodickým cvičením

  Hrátky s rytmem I

  Hrátky s rytmem II

  Hrátky s rytmem III

  Hrátky s rytmem IV

  Partnerské konstelace

  Rodinné konstelace

  Johann Sebastian Bach - Rondeau ze Suity h-moll

  Partitura

  I. hlas

  2. hlas

  3, hlas

  Bas

  Marc-Antoine Charpentier - Preludium z Te Deum

  Partitura

  Discant (sopránová zobcová flétna)

  flétna

  Housle 1

  housle 2

  violoncello

  Arcangelo Corelli - Pastorale z Concerta grossa 6/8

  flétna, housle 1

  flétna, housle 2

  flétna, housle 3

  violoncello

  Michael Praetorius - Ballet

  Michael Praetorius - Bransle double

  altová flétna

  Anonym (1530) - Gagliarda "La rocha el fuso"

  Formální členění lidové písně

  hr class="cleaner">  


   Skladby pro Klub sólistů

  Název

  Partitura

  Partitura s transpozicí pro jiné nástroje

  Sborník renesančních skladeb

  Erasmus Widmann - Tanec 16

  Henry Purcell - Hornpipe

  Johann Caspar Ferdimnand Fischer - Menuett

  Giaccomo Gastoldi - L'innamorato

  Marc - Antoine Charpentier - Preludium z Te Deum
  Creative Commons License