Letní aktivity Collegia 2011

II. radešínské hudební léto 2011

13. - 23. července 2011

Balonový zámek Radešín


Po dobré loňské zkušenosti je přichystán druhý ročník letního hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu zůstává opět Radešín pro možnost tří kategorií ubytování, milou pohostinnost manželů Kubíčkových a jejich "chalupy", dostatečnou kapacitu sálu, zajímavý přírodní a herní areál pro děti a koupací i výletový potenciál pro celé rodiny.

Na svém místě místě zůstává programová skladba i možnosti ubytování a hlídání dětí. Ceny jsou určeny s ohledem na změny vlastníka hotelu a rozpočítáním skutečných výdajů, které ukázal loňský zkušební pobyt.

Program je koncipován tak, aby se hudební program odbýval dopoledne a čas po obědě mohl být cele v režii jednotlivých rodin nebo na místě smluvených rodinných či hudebních korporací.

Osvědčený podvečerní hudební blok pro děti s rodiči letos povede za omluvenou paní Novotnou Kateřina Stávková, která současně hledá partnera ku pomoci nebo ev. střídání. Kateřina vede od letošního roku hudební aktivity ve Centru rodinných aktivit Lata v Brně.

A skutečným zlatým hřebem je samozřejmě účast osvědčených "slečen vychovatelek" na dopolední hlídání dětí.

Naopak žhavou novinkou je nabídka spoluúčasti na hudebním programu i členům Heřmanova bratrstva, které dospělo většinou už do věku postpubertálního a nebo středoškolského, který jim umožňuje vládnout si víceméně samostatně. V odpoledních hodinách se jim po výtvarné stránce - a případně dalším zájemcům - bude věnovat dlouholetá pomocnice, výborná hudebnice a studentka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Kateřina Valášková.


Termín
13. - 23. července - celý pobyt rodin
16. - 23. července - pravidelný každodenní hudební program i pro děti (a také již s plnou účastí taťků)


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,45 Snídaně v prostorách zámku
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor)
  11 - 12,30 Hudební zkouška II (orchestr nebo sbor + orchestr)
  12,30 Oběd v hotelu (menu dle našich návrhů)
  13 - 17,00 individuální program
  17,00 - 18,30 hudební program pro děti s rodiči
  18,30 večeře v prostorách zámku
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby


v sobotu 16. 7. vernisáž obrazů zatím neznámých umělců
Ve středu 20. 7. půldenní nebo celodenní volno či společný výlet s hudebním vystoupením v některém ze Santiniho kostelů - dle domluvy
V sobotu 23. 7. v 10,30 veřejné vystoupení v sálu zámku (dle společné porady)


Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.

Hudební program
bude pokračováním loňského snažení. Kromě milého "zopakování" již studovaných skladeb z Radešínských zpěvů se budeme věnovat dalším dosud nerealizovaným opusům z tohoto sborníku, připojíme skladby zařazené do programu víkendových Setkání se starou hudbou a doplníme novinkovým studiem nevelké mešní skladby. Tímto počinem se pokusíme vykročit k realizaci většího hudebně - dramturgického počinu pro následující sezonu.
V instrumentální složce se opět rozdělíme na dvě hráčské úrovně (A nebo 1), které se nakonec pokusí spojit síly v několika vícesborových skladbách. Repertoár bude volen na místě na základě skutečného obsazení a hráčských dovedností.

Ubytování

 • Kategorie 1 - Hotel Radešín, speciálně sjednaná cena 250/noc v pokoji s vlastní koupelnou děti mají 30% slevu.

 • Kategorie 2 - 4 pokojíky v zámku (2x4, 2x3 lůžka), cena 250 korun/noc za pokoj (bez lůžkovin), společné sociální zařízení na chodbě. Jedná se o "sociální" bydlení pro rodiny, kde rozpočet neumožňuje bydlení v hotelu a není také možné spaní ve stanu. Je zde možná kombinace rodin. Prosím o důkladné zvážení této varianty, aby obsazení nevelkého množství těchto pokojů nebylo limitem pro účast jiných rodin.

 • Kategorie 3 - Stany před zámkem + sociální zařízení v zámku, cena 100 Kč/noc/stan

Stravování
snídaně a večeře svépomocí v balonovém klubu v přízemí zámku (v jednání pomoc Marušky Tumové), cena 80 Kč/den, děti 50 Kč/den
obědy formou menu v hotelu (možnost domluvy jídelníčku) 70 kč za jídlo

Účastnický příspěvek
500 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí je paušální 500 - 700 korun na dítě a celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílším pobytu (konečná částa je závislá na počtu dětí, 500 korun platí při nejméně 20 dětech)

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků a volby ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce dubna 2011, na obvyklou adresu

Rezervaci v Hotelu Radešín proveďte sami a neodkladně u paní provozní Mileny Pálkové.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License