Související odkazy

Hudebniny

Notové edice Collegia pro arte antiqua

Stará hudba
Od počátku existence Collegia pro arte antiqua vznikají na jeho půdě četné notové edice připravované pro jednotlivé letní projekty soustřeďující se na studium a interpretaci staré hudby. Nejdříve to byla v polovině 90. let vydání dosud nepublikovaných a tudíž nedostupných autorů české nebo v čechách unikátně dochované raně barokní hudby (Michna, autoři Kroměřížské sbírky). Připravovány byly z poskytnutých spartací pana Michaela Pospíšila. Noty a party posloužily jako provozní materiál především pro účastníky interpretačních kurzů, které posléze přerostly ve Slavnosti Adama Michny z Otradovic pořádané Collegiem v Jindřichově Hradci (1999 - 2001).

Zpěvníky
Členové Collegia se po řadu let snaží vytvořit ucelený repertoár pro jednotlivá období ročního běhu a výroční slavnosti. Vznikla tak poměrně bohatá zpěvníková kolekce využívaná například kluby maminek nebo waldorfskými školami a jejich učiteli.

Instrumentální hudba
Zásluhou hudebně - pedagogického programu Collegia vznikla potřeba soustředit a upravit skladby v různých stupních obtížnosti pro dětské nástrojové soubory. K dispozici je tedy stále se rozšiřující kolekce zatím převážně renesančních a raně barokních skladeb.

Sborová hudba
Dlouhodobé angažmá vedoucího Collegia v hudební přípravě budoucích učitelů waldorfských škol podnítilo shromáždění a vydání elementárních skladeb pro čtyřhlasé sborové zpívání.

"Orffovské" skladby
Muzicírování s dětmi a mladými lidmi přivodilo pedagogický i hudební zájem o odkaz kompoziční odkaz německého skladatele Carla Orffa a jeho českých následovníků (P. Jurkovič, P. Eben, I. Hurník a další). Postupně byl shromážděn a částečně nově vytvořen osvědčený repertoár k doprovodu hudebních a výročních slavností.

Po osobní telefonické domluvě je možné pro zvláštní potřebu připravit individuálně transponované jednotlivé hlasy.


Využijete-li možnost stažení notových materiálů, budeme vděčni za poskytnutí libovolného finančního příspěvku na účet Collegia. Umožníte tím rozšířit další nabídku hudebnin.  


Objednací list můžete zaslat na tuto adresu.
Creative Commons License