Drobnější aktivity v roce 2019

Otvírání studánek s muzikou

Slet milovníků zpěvu, instrumentální hry a tance u příležitosti jarního obřadu Otvírání studánek.

8. - 12. května 2019

Želichov

Pro letošní jarní a výjezdní setkání s muzikou jsme vybrali milé zítiší rodinné usedlosti manželů Pešoutových na Želichově mezi Benešovem a Vlašimí. Přestože žádný výrazný vodní výron, jako byl vloni pramen Moravské Dyje, na místě není k dispozici, domácí zaručují vlastní dostatečné přírodní vodní zdroje pro naši slavnost.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více městům a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celého ceremoniálu.

Program je uspořádán tak, aby dospělí našli alespoň chvíli pro samostatné bezdětné prožívání hudby, na druhou stranu také umožní podíl dětí na hudebním a tanečním programu (přijedou slečny krotitelky způsobilé hlídání dítek).

Ubytovací kapacita v místě je omezena na 30 osob (včetně dětí). Další zájemci se mohou zúčastnit programu za předpokladu samostatného zajistění ubytování v okolí.

Předpokládaný program:

  Středa 8. května 2019
 • dopoledne příjezd, seznámení s domácími, ubytování
 • oběd z vlastních zásob
 • odpoledne prohlídka areálu, volná hra dětí
 • 17:00 hraní a zpívání s dětmi
 • 18:00 společná večeře, individuální program rodin
 • 21:00 koordinační porada dospělých, společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou mít chuť nebo diskusní klub
  Čtvrtek 9. - sobota 11. května 2019
 • 7:30 - 8:30 společná snídaně
 • 9:00 dětské muzicírování s doprovodem rodičů
 • 9:45 předání dětí do péče slečen krotitelek, hudební zkouška za účasti starších muzicírujících dětí
 • 10:00 samostatná hudební zkouška dospělých s kávovou přestávkou
 • 12:30 společný oběd, individuální nebo společný program rodin podle dohody
 • 17 hodin společná hudební a choreografická zkouška na slavnost se staršími dětmi (?8+)
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 21 hodin společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou míst sílu
  Neděle 12. května 2019
 • 7,30 - 8,30 společná snídaně
 • 9,00 příprava na Slavnost otvírání studánek
 • 10,30 slavnost Otvírání studánek
 • 12,30 společný oběd, balení, úklid, rozjezd do domovských destinací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Nedělní slavnost Otvírání studánek je veřejná a tedy otevřena všem příznivcům pramenů a čisté vody a ev. společného zpěvu bez vazby na předchozí pobyt.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí, eurytmické cvičky

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Intrády a tance III. díl, Kánonické knížky 1 - 4, Kánonické vyhrávání, Vyšlo slunce nad mraky, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Tancovala v lese víla, Studánkové zpěvy, Zelenej se doubečku. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

K dispozici bude nová publikace renesančních instrumentálních hitovek pro rodinné souborové hraní a publikace Tvorba melodie nad ostinátním basem.

Ubytování: hostinské prostory statku Želichov (jednoduché a víceméně společné spaní ve vlastních spacích pytlech a karimatkách - k disozci je jen 7 postelí). Víceméně ve stejném se jí a probíhají hudební zkoušky.

Stravování: Snídaně plně v režii rodin. Obědy a večeře připraví pro všechny obětavá paní kuchařka.

Co to stojí:

Zaplaťte tolik, kolik vám finanční situace dovolí, náklady jsou:

1100,- dospělí (650 nocleh, 200 vaření, 250 program) + rozpočtené náklady na poživatiny
900,- děti (nocleh, vaření, program) + náklady na poživatiny
300,- hlídání/1 dítě

Účast dětí: Program je svým zaměřením vhodný pro rodiny s dětmi, které budou mít zajištěny kvalifikovaný dohled krotitelek v časech společné hudební práce rodičů.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Andrey Černá

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

15. červen 2019 Koncert W 100 Vyšehrad

10. - 17. 8. 2019 - Týdenní hudební setkání rodin na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší
Creative Commons License