Drobnější aktivity v roce 2019

VIWA - Vokálně instrumentální waldorfský ansámbl

si vás dovoluje pozvat na třetí hudební setkání v této sezoně s názvem

Živá muzika pro domov i školu

Víkendový slet milovníků zpěvu a instrumentální hry
nad nepříliš obtížnými partiturami.

12. - 14. dubna 2019

Waldorfské lyceum,
Praha - Opatov

V centru naší pozornosti bude příprava programu na festivalové vystoupení v rámci oslav W 100.

Na své si přijdou i milovníci lidových písniček, pro které jsou připraveny vícehlasé úpravy Cornelise Boogerda i snadnější zpívání ze sborníků Zpívánky 1 - 3.

Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád. Zde jsme již postoupili od skutečně elementárních partitur ku skladbám z publikace Intrády a tance ze 16. a 17. století I.

Jako obvykle společně zabrousíme do vod elementární improvizace nad harmonickými ostináty i nad vžitými akordickými standardy.

Oblíbenou součástí programu je zařazení sobotní hodinky sociální eurytmie a malý poslechový seminář.

Předpokládaný program:

  Pátek 12. dubna 2019
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách školy
  Sobota 13. dubna 2019
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 - 9,45 ranní muzika rodičů s dětmi, bude-li jich i rodičů usnášeníchopná partička
 • 10,00 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 15,00 eurytmie pod vedením Jarky Úllové
 • 16,00 společná vokálně - instrumentální zkouška s ev. kávovou přestávkou
 • 17,30 poslechový seminář
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 14. dubna 2019
 • 9,00 - 9,45 ranní muzika rodičů s dětmi
 • 10,00 - 12,30 společná vokálně instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, NOTOVÉ PULTY, tužka, guma, vhodný pohodlný obleček a přezutí, eurytmické cvičky

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Intrády a tance z 16. a 17. století I, Kánonické knížky 1 - 4, Kánonické zpěvy, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Tvorba melodie nad ostinátním basem, Zpívánky 1 3; jednotlivé listy se skladami na festivalové vystoupení v rámci oslav W 100. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Potraviny a pitivo pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách školy na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici čtyři prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající + ev. 200 korun hlídání dětí.

Účast dětí: Děti vítány, mladí krotitelé se v době programu starají o jejich program.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

8. - 12. květen 2019 - rozšířené setkání s otvíráním studánek pro rodiny Želichov

15. červen 2019 Koncert W 100 Vyšehrad

10. - 17. 8. 2019 - Týdenní hudební setkání rodin na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší
Creative Commons License