Drobnější aktivity v roce 2018

Otvírání studánek s muzikou

Slet milovníků zpěvu, instrumentální hry a tance u příležitosti jarního obřadu Otvírání studánek.

27. dubna - 1. května 2018

Panenská Rozsíčka

Pro další setkání s muzikou jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek. Proto jsme se rozhodli přizvat k společnému muzicírování také děti a ev. další členy rodin, kteří by rádi byli při tom.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více městům a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Program je uspořádán tak, aby dospělí našli alespoň chvíli pro samostatné bezdětné prožívání hudby, na druhou stranu také umožní podíl dětí na hudebním a tanečním programu (přijedou slečny krotitelky uzpůsobené hlídání dítek).

Předpokládaný program:

  Pátek 27. dubna 2018
 • od 17 hodin příjezd, ubytování
  Sobota 28. dubna 2018
 • 9 - 10,30 hodin příjezd, ubytování, svačinování etc.
 • 11 hodin společné přivítání, seznámení, krátké zpívání, předání dětí do péče slečen krotitelek
 • 11,30 koordinační porada dospělých k doladění programu, rozezpívání, seznámení s hudebním materiálem
 • 12,30 oběd
 • 13,30 individuální program rodin
 • 17 hodin společná hudební a choreografická zkouška na slavnost se staršími dětmi (?8+)
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 21 hodin společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou míst sílu
  Neděle, pondělí 29. a 30. dubna 2018
 • 7,30 - 8,30 společná snídaně
 • 9,00 předání dětí do péče slečen krotitelek, hudební zkouška za účasti starších muzicírujících dětí
 • 10,30 samostatná hudební zkouška dospělých
 • 12,30 společný oběd, individuální program rodin
 • 17 hodin společná choreografická a hudební zkouška
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 21 hodin společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou míst sílu, ev. eurytmie
  Úterý 1. května 2018
 • 7,30 - 8,30 společná snídaně
 • 9,00 odchod výletem ke studánce
 • 10,30 slavnost Otvírání studánek, návrat do Rozsíčky
 • 12,30 společný oběd, balení, úklid, rozjezd do domovských destinací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Úterní slavnost Otvírání studánek je veřejná a tedy otevřena všem příznivcům pramenů a čisté vody a ev. společného zpěvu bez vazby na předchozí pobyt.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí, eurytmické cvičky, lidový kroj nebo jakoukoliv vkusnou nápodobu pro slavnostní chvíle v raději ještě teplejší úpravě

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Tancovala v lese víla. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Opětovně bude k dispozici soubor nejznámějších kánonů od elementárních až po obtížné kousky v úpravě pro snadný doprovod hudebními nástroji a publikace Tvorba melodie nad ostinátním basem.

Ubytování: Penzion Dyje Panenská Rozšíčka

Stravování: Snídaně a večeře plně v režii rodin. Pro obědové vaření stále pátráme po ochotném kuchaři - kuchařce, tak abychom mohli jist společně

Co to stojí:

1000 korun dospělý (zahrnuje 4 x nocleh a program)
800 korun dospělý (zahrnuje 4 x nocleh bez programu)
800 korun dítě (nocleh a hlídání)
500 korun dítě (nocleh bez hlídání)

Účast dětí: Program je svým zaměřením vhodný pro rodiny s dětmi, které budou mít zajištěny kvalifikovaný dohled v časech společné hudební práce rodičů.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

11. - 16. 6. 2018 ev. pracovní pobyt k pomoci s uschopněním prostor na zámku ve Fořtu

11. - 19. 8. 2018 Hudební pobyt rodin s dětmi Fořt (mimořádné letní téma - Rybova mše vánoční a pastorely)
Creative Commons License