Drobnější aktivity v roce 2018

Otvírání studánek s muzikou

Čtyřdenní výjezdní Pištivíkend s hudební a taneční účastí na jarním obřadu Otvírání studánek.

28. dubna - 1. května 2018

Panenská Rozsíčka

Pro další setkání Pištibandu jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více Brnu a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Akce se současně zúřastní další hudební rodiny s dětmi. Samotná slavnost v úterý v 10,30 je pak otevřena veřejosti.

Předpokládaný program:

  Sobota 28. dubna 2018
 • 8,00 sraz před školou za kostelem v Komíně, odjezd školním mikrobusem
 • 10 hodin příjezd, ubytování
 • 11 hodin společné přivítání, seznamovací zkouška se všemi zúčastněnými, obsazení rolí
 • 12,30 oběd
 • 14 - 16,30 pištíkování všeho druhu - nejlépe mimo dům
 • 17 hodin společná hudební a choreografická zkouška na slavnost se staršími dětmi (10+)
 • 18 hodin večeře, individuální program
 • 20 hodin společné večerní hraní a zpívání
  Neděle, pondělí 29. a 30. dubna 2018
 • 8,00 společná snídaně
 • 9,00 hudební zkouška s přestávkou
 • 12,30 společný oběd, pištíkování všeho druhu - nejlépe mimo dům
 • 17 hodin společná choreografická a hudební zkouška
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 20 hodin společné večerní hraní a zpívání
  Úterý 1. května 2018
 • 8,00 společná snídaně
 • 9,00 odchod výletem ke studánce
 • 10,30 slavnost Otvírání studánek, návrat do Rozsíčky
 • 12,30 společný oběd, balení, úklid, odjezd
 • 16,00 příjezd ke škole do Komína

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

S sebou: sportovní oblečení s možností ušpinění, pevné boty do mokrého terénu, tenisky, přezůvky, pláštěnka, hudební nástroje, notové materiály Pištibandu a z předchozích setkání azkoušek v Brně, zvláště Studánkvé zpěvy, notové pulty, zápisník, psací a kreslící potřeby, kapesní nůž, nejnutnější osobní potřeby pro pobyt venku i uvnitř, baterka, pištíky, lidový kroj nebo jakoukoliv vkusnou nápodobu pro slavnostní chvíle v raději ještě teplejší úpravě. Spací pytle a karimatky tentokrát nebudou zapotřebí.

Co naopak rozhodně nebrat: mobilní telefony, tablety, PC

Ubytování: Penzion Dyje Panenská Rozšíčka

Stravování: Společné z hromadně přivezených zásob. Pro obědové vaření pátráme po ochotném kuchaři - kuchařce, tak abychom mohli jist společně

Co to stojí:

900 korun (500 ubytování, 300 jídlo, 100 program)

Vede: Mojmír Poláček

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

18. - 20. 5. Pištivíkend - místo v jednání

11. - 16. 6. 2018 hudební a pracovní pobyt k pomoci s uschopněním prostor na zámku ve Fořtu v Podkrkonoší

11. - 19. 8. 2018 Hudební pobyt rodin s dětmi Fořt (mimořádné letní téma - Rybova mše vánoční a pastorely)

21. 8. - 1. 9. 2018 Pištitábor Červená Lhota - Deštná
Creative Commons License