Drobnější aktivity v roce 2018

Sbor a instrumentální soubor Waldorfského semináře v Praze

si vás dovoluje pozvat na druhé hudební setkání v této sezoně s názvem

Živá muzika pro domov i školu

Víkendový slet milovníků zpěvu a instrumentální hry
nad nepříliš obtížnými partiturami.

23. - 25. listopadu 2018

Waldorfská škola Příbram

Naší pozornost upřeme ke kánonickému zpívání s instrumentálním doprovodem, pokusíme se o vícehlasé zpěvy vážící se k adventnímu a vánočnímu času, zapředeme oblíbené čtyřhlasé repetitivní zpěvy z Taizé.

Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád. Společně zabrousíme do vod elementární improvizace nad harmonickými ostináty i nad vžitými akordickými standardy.

Oblíbenou součástí programu je zařazení sobotní hodinky sociální eurytmie a dětská hudební dílna.

Předpokládaný program:

  Pátek 23. listopadu 2018
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách školy
  Sobota 24. listopadu 2018
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 - 9,45 ranní muzika rodičů s dětmi
 • 10 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 15,00 eurytmie pod vedením Jarky Úllové
 • 16,00 společná vokálně - instrumentální zkouška s ev. kávovou přestávkou
 • 17,30 poslechový seminář
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 25. října
 • 9,00 - 9,30 ranní muzika rodičů s dětmi
 • 9,30 - 12,30 společná vokálně instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí, eurytmické cvičky

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4, Kánonické zpěvy, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Písničky pro nejmenší muzikanty, Písničky pro letní hraní I. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách Waldorfské školy na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici třídy, malá kuchyňka, sociální zařízení)

Stravování: sobotní oběd a večeře + nedělní oběd je možný ve školní jídelně v ceně 65 korun za jedno jídlo, bude-li dostatečný počet zájemců, snídaně a páteční večeře svépomocí

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající + jídlo + ev. hlídání dětí

Účast dětí: Děti jsou vítány, pro předškoláky a mladší školní děti jsou připraveny slečny krotitelky v ceně 200 korun za dítko. Děti půjdou na hřiště a do parku a to za jakéhokoliv počasí.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková

Závazné přihlášky do středy 21. 11. 2018: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

11. - 13. 1. 2019 Sluštice

5. - 7. 4. 2019 - místo v jednání

Květen 2019 - rozšířené setkání s otvíráním studánek pro rodiny

10. - 17. 8. 2019 - Týdenní hudební setkání rodin na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší
Creative Commons License