Drobnější aktivity v roce 2018

Sbor a instrumentální soubor Waldorfského semináře v Praze

Živá muzika pro domov i školu

1. z cyklu víkendových sletů milovníků zpěvu a instrumentální hry
nad nepříliš obtížnými partiturami.

5. - 7. října 2018

Mateřská škola Maitrea,
Sluštice

V centru naší pozornosti bude kánonické zpívání s instrumentálním doprovodem, čtyřhlasé repetitivní zpěvy z Taizé, sborová tvorba s přihlédnutím k podzimnímu času.

Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád. Společně zabrousíme do vod elementární improvizace nad harmonickými ostináty i nad vžitými akordickými standardy.

Oblíbenou součástí programu je zařazení sobotní hodinky sociální eurytmie, poslechový seminář a večerní čtění z knihy Prorok Chalíla Gibrana.

Předpokládaný program:

  Pátek 5. října 2018
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 6. října 2018
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 15,00 eurytmie
 • 16,00 společná vokálně - instrumentální zkouška s ev. kávovou přestávkou
 • 17,30 poslechový seminář
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 7. října
 • 9,00 - 12,30 společná vokálně instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí, eurytmické cvičky

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4, Kánonické zpěvy, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Písničky o jablíčkách, Podzimní písničky. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Opětovně bude k dispozici soubor nejznámějších kánonů od elementárních až po obtížné kousky v úpravě pro snadný doprovod hudebními nástroji a publikace Tvorba melodie nad ostinátním basem.

potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající.

Účast dětí: Toto setkání svým zaměřením není vhodné pro děti.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

23.- 25. 11. 2018 Příbram

11. - 13. 1. 2019

5. - 7. 4. 2019

Květen 2019 - rozšířené setkání s otvíráním studánek pro rodiny

10. - 17. 8. 2019 - Týdenní hudební setkání rodin na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší
Creative Commons License