Drobnější aktivity v roce 2018

2. víkendové hudební setkání

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad nepříliš obtížnými partiturami.

26. - 28. ledna 2018

Mateřská škola Maitrea,
Sluštice

V centru naší pozornosti bude kánonické zpívání s instrumentálním doprovodem, čtyřhlasé repetitivní zpěvy z Taizé, sborová tvorba s přihlédnutím k masopustnímu a jarnímu času. Jednou z programových alternativ, které můžeme po dohodě zařadit do programu je malá kantáta k otvírání studánek. V souvislosti s tím se nabízí otázka ev. zařazní jarního setkání u některé studánky s živým provedením nastudovaného díla. Pro tento námět hledáme vhodnou lokalitu, která by kromě studánky nabídla i možnost pobytu dětí a partnerů.

Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád. Opět společně zabrousíme do vod elementární improvizace nad harmonickými ostináty i nad vžitými akordickými standardy.

Novinkou programu je zařazení sobotní hodinky sociální eurytmie, podvečerní poslechový seminář a večerní čtění z knihy Prorok Chalíla Gibrana.

Předpokládaný program:

  Pátek 10. listopadu 2017
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 11. listopadu 2017
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 15,00 eurytmie
 • 16,00 společná vokálně - instrumentální zkouška s ev. kávovou přestávkou
 • 17,30 poslechový seminář
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 12. listopadu 2017
 • 9,00 - 12,30 společná vokálně instrumentální zkouška s kávovou/čajovou přestávkou
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí, eurytmické cvičky

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Masopustní muzika a Tancovala v lese víla. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Opětovně bude k dispozici soubor nejznámějších kánonů od elementárních až po obtížné kousky v úpravě pro snadný doprovod hudebními nástroji a publikace Tvorba melodie nad ostinátním basem.

potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající.

Účast dětí: Program svým zaměřením není vhodný pro děti. Pokud je tím vaše účast limitovaná, lze na této adrese domluvit hlídání.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková, Veronika Šalamounová

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

27. - 29. dubna 2017 - Víkendové hudební setkání s otvíráním studánek
Creative Commons License