Drobnější aktivity v roce 2017

Adventní hudební setkání

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad nepříliš obtížnými partiturami.

15. - 17. prosince 2017

Dolní Morava 94

V centru naší pozornosti bude, kromě adventního zpívání a vyhrávání, návštěva některého z koncertů a tím i poznání a podpora zajímavého projektu Vím já kostelíček zaměřeného na obnovu varhan v malých lokalitách někdejších Sudet v oblasti Králického Sněžníku.

Součástí programu může být i výlet do kopců nebo na některou z atrakcí, které nabízí oblíbené lyžařské středisko.

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Hopsa Pacholátka a Vánoční hudba barokních kancionálů a samozřejmě kánony. Pro ty, kteří poztráceli dříve nabyté sborníky s kuličkami, budou notové materiály k dispozici na místě.

Opakovaně bude k dispozici soubor nejznámějších kánonů od elementárních až po obtížné kousky v úpravě pro snadný doprovod hudebními nástroji.

Předpokládaný program:

  Pátek 15. prosince 2017
 • příjezd v odpoledních či podvečerních hodinách, ubytování, rozkoukání
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, rozezpívání
  Sobota 16. prosince 2017
 • společná snídaně
 • 9 - 12 hodin společná vokálně - instrumentální zkouška s přestávkou na kávu
 • 12,30 společný oběd procházka nebo individuální odpočinek
 • odpoledne návštěva některého z vybraných koncertů v rámic projektu Vím já kostelíček spojená ev. s procházkou či výletem
 • 18,30 společná večeře
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování dle sil a domluvy
  Neděle 17. prosince 2017
 • společná snídaně
 • 9,00 - 12 vokálně instrumentální zkouška nebo výlet do kopců dle domluvy a počasí
 • 12,30 společný oběd
 • 15 hodin - závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí

potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: ve 3 pokojích o třech postelích s možností ev. dolplnění dalších míst o matrace na zemi, vlastní spací pytle a prostěradla vítány

Co to stojí:

Účastnický poplatek 400 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, ubytování) + příspěvek na společné jídlo.

Účast dětí: Program a kapacita domu nejsou příliš vhodné pro pobyt rodin s dětmi. V případě potřeby pobytu celých rodin je však v okolí množství ubytovacích kapacit všech cenových kategorií.

Zve a vede: Mojmír Poláček

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

26. - 28. ledna 2017 - 2. víkendové hudební setkání ve Slušticích




Creative Commons License