Drobnější aktivity v roce 2017

Víkendové hudební setkání

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad nepříliš obtížnými partiturami.

10. - 12. listopadu 2017

Mateřská škola Maitrea,

Sluštice

V centru naší pozornosti bude kánonické zpívání s instrumentálním doprovodem, čtyřhlasé repetitivní zpěvy z Taizé, sborová tvorba s přihlédnutím k adventnímu a vánočnímu času. Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád. Opět společně zabrousíme do vod elementární improvizace nad harmonickými ostináty i nad vžitými akordickými standardy.

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4, Teď proměnami hlasu 1 a 2, Zpívánky 1 - 3. Pro nováčky nebo ty, kteří poztráceli kuličky, budou notové materiály k dispozici na místě.

Nově bude k dispozici soubor nejznámějších kánonů od elementárních až po obtížné kousky v úpravě pro snadný doprovod hudebními nástroji.

Předpokládaný program:

  Pátek 10. listopadu 2017
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 11. listopadu 2017
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 10,30 kávová/čajová přestávka
 • 11,30 instrumentální zkouška
 • 12,30 oběd v některé z nedalekých restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 16,30 kávová přestávka
 • 17,30 instrumentální zkouška
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 12. listopadu 2017
 • 9,00 společná vokálně instrumentální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály - kdo vlastní, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí

potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající.

Účast dětí: Program svým zaměřením není vhodný pro děti. Pokud je tím vaše účast limitovaná, lze na této adrese domluvit hlídání.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková, Veronika Šalamounová

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.


Termíny příštích setkání:

26. - 28. ledna 2017 - 2. víkendové hudební setkání ve Slušticích
Creative Commons License