Drobnější aktivity v roce 2017

Víkendové hudební setkání

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad nepříliš obtížnými partiturami.

6. - 8. ledna 2016

Mateřská škola Maitrea,

Sluštice

V centru naší pozornosti budou čtyřhlasé repetitivní zpěvy z Taizé s doprovodem hudebních nástrojů. Při ev. únavě hlasů sáhneme do zásobárny snadných renesančních tanců a intrád nebo rozezníme elementární zpěvní partitury s doprovodem orffovských nástrojů.

Do svých zavazadel můžete přibalit - pokud vlastníte - zpěvníky Zpívejte Pánu píseň novou, modrý sborník Nejsnadnější intrády a tance z 16. a 17. století, Kánonické knížky 1 - 4. Pro ostatní budou notové materiály k dispozici na místě.

Předpokládaný program:

  Pátek 6. ledna 2016
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • poté rozjezd do nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 7. ledna 2016
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 10,30 kávová/čajová přestávka
 • 11,30 instrumentální zkouška
 • 12,30 oběd v některé z nedalekých restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 16,30 kávová přestávka
 • 17,30 instrumentální zkouška
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 volné společné či individuální večerní improvizované muzicírování, ev. program nebo hudba v malých partách dle domluvy
  Neděle 8. ledna 2016
 • 9,00 společná vokálně instrumentální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové pulty, tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí

potraviny pro společné svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience - vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí:

Účastnický poplatek 500 korun - celý pobyt, 300 korun jeden den (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor) + 50 korun/noc pro přespávající.

Účast dětí: Program svým zaměřením není vhodný pro děti. Pokud je tím vaše účast limitovaná, lze na této adrese domluvit hlídání.

Hudební vedení: Mojmír Poláček

Produkce: Jana Procházková, Veronika Šalamounová

Závazné přihlášky: zapisujte do volně přístupného přihlašovacího archu.

Creative Commons License