Drobnější aktivity v roce 2016

VII. hudební léto s Collegiem

23. - 31. července 2016

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2016 je přichystán v pořadí již sedmý ročník prázdninového hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu je po dobrých zkušenostech opět biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou horou v Krkonoších.
Kdo náhodou chyběl, může si nastudovat stručný popis místa.

Na základě loňského velkého rokování je letošní běh zkouškou na změnu organizačního modelu.
Dopolední blok bude dělen naspolečnou hudební práci s dětmi a manuální práci rodičů a dětí pro statek. Odpolední čas pak věnujeme hudebním aktivitám rodičů za předpokladu, že si vždy jedna dvojice rodičů připraví program pro děti. Hlídání bude zajištěno v tuto dobu i dopoledne pouze omezeně pro mladší přeškoláky "babičkami" a Ivou Piňosovou.

Zásluhou prodloužené doby pobytu opět plánujeme učinit středu volným dnem pro celodenní výpravu rodin do hor - pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.

Podvečerní hudební program pro začátečníky nebo jiný tvořivý program pro děti v režii i obsazení rodičů zařadíme v případě Vašeho zájmu a společné domluvy.Příjezd
sobota 23. července 2016 odpoledne (večeře již společná)


Odjezd
neděle 31. července 2016 po obědě
Tento rozvrh pobytu je - stejně jako vloni - možný jen díky závazku, že vyklidíme ráno pokoje a pomůžeme Agnes uklidit a připravit všechny prostory tak, aby odpoledne mohli přijet další hosté a domácí zvládli celkové zkulturnění obytných prostor.


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,30 snídaně v jídelně Hostinského domu
  9,00 - 10 hudební program pro rodiče a děti - dvě věkové skupiny (vedou M. Poláček a Z. Poláčková)
  10,30 - 12,30 manuální práce dětí a rodičů na statku
  12,30 oběd v Hostinském domě
  15 - 16,30 sborové zpívání nebo instrumentální hra dospělých
  17.00 tvořivé dílny pro děti a dospělé nebo rodinné volno
  18,30 společná večeře
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle chuti, sil a potřeby

V sobotu 30. 7. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v sálu zámku nebo jídelně (dle společné porady)

Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné domluvě.


Hudební náplň

Role vedení sboru a tedy i dramaturgie studovaných děl není zatím určena.

Vedoucí ev. instrumentálních skupin zůstávají beze změn - Zuzka Poláčková, Kateřina Stávková a Mojmír Poláček


Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami (povlečení nebo spacáky s sebou), sociální zařízení společné v patře
  Ceny za noc: 130,- dospělí, 100,- školní děti, 70,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma
  rozvrstvení pokojů a informace o místě naleznete na samostatném místě
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 50,- dospělí, 40,- školáci, 30,- předškoláci, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 170 dospělí, 140 školáci, 100 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejčastěji škrábání brambor)

Účastnický příspěvek
200 korun za umělecky angažovaného dospělého nebo dítě - slouží na úhradu notových materiálů, režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, odměnu vedoucím skupin (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí s ohledem na počet hlídaných dětí podle individuální dohody rodičů hlídaných dětí s "babičkami"

Pobytové náklady jdou celé majitelům statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků, stáří dětí a druhu ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce května 2016, na obvyklou adresu.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License