Drobnější aktivity v roce 2015

VI. hudební léto s Collegiem

1. - 9. srpna 2015

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2015 je přichystán v pořadí již šestý ročník prázdninového hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Místem pobytu je po dobrých zkušenostech opět biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou Horou v Krkonoších.
Kdo náhodou chyběl, může si nastudovat stručný popis místa.

Vzhledem k tomu, že převážná většina dětí již úspěšně zvládá v elementární podobě hru na nástroje, navrhujeme mírnou změnu programu.
Druhlou polovinu dopoledního hudebního bloku budeme věnovat společné práci v instrumentální skupině jako obvykle a krom toho se staršími a hráčsky mírně pokročilými dětmi - Pištíky a Fidlíky. Do této skupiny implantujeme dospělé hudebníky téže vyspělosti (Susato band). Zbylé dítky se budou v tu dobu věnovat hudbě s paní Piňosovou a slečnami kroutitelkami.

Zásluhou prodloužené doby pobytu opět plánujeme učinit středu volným dnem pro celodenní výpravu rodin do hor - pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.

Podvečerní hudební program pro začátečníky nebo jiný tvořivý program pro děti v režii i obsazení rodičů zařadíme v případě Vašeho zájmu a společné domluvy.Příjezd
sobota 1. srpna 2015 odpoledne nebo navečer (večeře již společná)


Odjezd
neděle 9. srpna 2015 odpoledne po obědě
Tento rozvrh pobytu je - stejně jako vloni - možný jen díky závazku, že vyklidíme ráno pokoje a pomůžeme Agnes uklidit a připravit všechny prostory tak, aby odpoledne mohli přijet další hosté a domácí zvládli celkové zkulturnění obytných prostor.


Co můžete očekávat aneb program

  7,30 - 8,30 Snídaně v v jídelně Hostinského domu
  8,50 Předávání dětí ku hlídání nebo k části dopolednímu programu
  9,00 - 10,30 Hudební zkouška I (sbor) v zámku
  11,00 - 12,30 Hudební zkouška II - orchestr dospělých v zámku orchestr dětí a Susato band v jídelně
  12,30 Oběd v Hostinském domě
  odpoledne individuální program rodin
  18,30 večeře v Hostinském domě
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle možností, sil a potřeby

V sobotu 8. 8. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v sálu zámku nebo jídelně (dle společné porady)

Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné jednomyslné domluvě.


Hudební náplň
V pěvecké části budeme počítejte s partiturami ze sborníků Radešínské zpěvy I a II a Teď proměnami hlasu II a III

V instrumentální složce se letos rozdělíme již na tři skupiny:

 • Consortová hudba 16. a 17. století (vede Zuzka Poláčková)
 • Taneční a intrádová hudba 16. a 17. století, Pišti a Fidliband a Susatoband (vede Mojmír Poláček)
 • Barokní sonáty 17. a 18. století (vede Kačka Stávková)
Můžete-li, ozřejměte v přihlášce oblast svého zájmu, aby jednotliví vedoucí skupin mohli připravit vhodné materiály. Přestupy jsou samozřejmě možné a vítané dle každodenní večerní dohody.


Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami (povlečení nebo spacáky s sebou), sociální zařízení společné v patře
  Ceny za noc: 130,- dospělí, 100,- školní děti, 70,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma
  rozvrstvení pokojů a informace o místě naleznete na samostatném místě
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 50,- dospělí, 40,- školáci, 30,- předškoláci, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 170 dospělí, 140 školáci, 100 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejčastěji škrábání brambor)

Účastnický příspěvek
600 korun za umělecky angažovaného dospělého - slouží na úhradu režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, odměnu vedoucím skupin (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí s ohledem na počet hlídaných dětí 700 korun/1 dítě, 1200 korun/2 děti, 1800 korun/3 děti a více za celý pobyt nebo ev. 100 korun na dopoledne při občasném využití nebo dílčím pobytu (uvedené platí při nejméně 20 dětech)

Pobytové náklady jdou celé majitelům statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků, stáří dětí a druhu ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce května 2015, na obvyklou adresu.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License