Související odkazy

Aktuality

Collegium pro arte antiqua je společnost zaměřená na studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví.
V ohnisku její pozornosti je v současnosti tvorba vzdělávacích, pracovních a prožitkových programů v oblasti hudebního umění a tradičních řemesel.Co nového v Collegiu

30. 1. 2018
Pištiband - dětská kapela hrající nejen starou hudbu - chystá opět víkendový pobyt pro svoje členy. Tentokrát hudebníci zamíří na hájenku Štenice nedaleko Žďáru nad Sázavou. Studovat budeme hudební program pro slavnost Otvírání studánek, kterou plánujeme na 1. máj u pramene Moravské Dyje.
11. 1. 2018
Stálý zájem absolventů Waldofského semináře v Praze přivodil opět potřebu uspořádat další Víkendové hudební setkání. Hostit nás bude opět Mateřská školu Maitrea ve Slušticích. Mimo obligátní program budeme pokračovat v základech improvizace nad harmonickým ostinátem a připravíme muziku k Otvírání studánek plánovanému na měsíc duben. Tato aktivita je otevřena široké veřejnosti
22. 11. 2017
Po úspěšném hudebním setkání ve Slušticích jsme se rozhodli nabídnout mimořádný Adventní pobyt s hudbou domě rodiny Tumovy va Dolní Moravě. Výběr této poněkud odlehlé destinace i termínu není náhodný. V místě totiž působí velmi zajímaví lidé, kteří obnovují hudební tradice Sudet muzicírováním a opravou varhan v malých venkovských kostelících v okolí. Tato sympatická iniciativa souzní se snažením Collegia a proto se v rámci setkání chceme zúčastnit adventních koncertů, které se o tomto víkendu konají právě nedaleko Dolní Moravy v rámci projektu Vím já kostelíček . Těšíme se na vaši účast.
7. 11. 2017
Od nového školního roku se otevřela v Liberci první waldorfská třída. Členové Pištibandu se rozhodli podpořit svým vystoupením podobně první adventní jarmark této ještě docela čerstvé instituce. Bude to zároveň první výjezdní koncertní příležitost souboru, nepočítáme-li tradiční letní pobyt na Červené Lhotě.
22. 10. 2017
Z podnětu absolventů Waldofského semináře v Praze opět nabízíme Víkendové hudební setkání. Po dobrých zkušenostech je opět místem konání Mateřská školu Maitrea ve Slušticích. Věnovat se budeme studiu elementární vokální a instrumentální tvorby vhodné pro rodinné nebo školní muzicírování. Těšíme se na opětovné shledání s všemi milci hudebního vyžití.
2. 10. 2017
S novým školním rokem a současným otevřením nové hudební sezony si dovolujeme pozvat všechny hudebníky školou povinné k Podzimnímu Pištivíkendu v Holasicích. Je to další v řadě pokusů, jak spojit muzikanty prostřednictvím společného uměleckého zájmu a prožít kromě toho ještě něco dalšího.
5. 8. 2017
Konečně se podařilo zvěřejnit na této adrese podrobnosti o letošním společném hudebním setkánína Fořtu v Podkrkonoší. Obsazení je oproti jiným letům mírně slabší, přesto se nás opět sejde více než čtyřicet.
9. 5. 2017
Již podruhé v tomto roce se sejdou mladší hudebníci na oblíbeném Pištivíkendu v Holasicích. Nejdůležitějším programovým bodem bude studium hudebního programu pro hudební výlet do Dačic, který Collegium plánuje na červen tohoto roku.Creative Commons License